Terminologie lhut dodání APEK.

Pro komunikace s zákazníky používáme terminologie APEK.

Slovní vyjádrení:

„Ihned k odberu“
„Ihned k odeslání“
„U dodavatele“

„Na dotaz“
„K dispozici (datum)“


Rozširující slova:

+ skladem
+ bežne / obvykle
+ casový údaj (dodání / odeslání)

 

Podrobné vysvetlení Terminologie lhut dodání:

„Ihned k odberu“
Zboží musí být okamžite dostupné k odberu na prodejne / výdejne. Pakliže tomu tak není, není možné uvádet tento výraz. Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelne a zretelne uvedeno, jak je informace stará.

„Ihned k odeslání“
Zboží je možné ihned odeslat, ale není dostupné k okamžitému osobnímu odberu. Doba dorucení závisí na forme dopravy (obchodník je schopen zboží predat dopravci ihned*). Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelne a zretelne uvedeno, jak je informace stará. * Na stránkách obchodu musí být zretelne a viditelne uvedena informace, do kolika hodin muže zákazník zboží objednat, aby bylo v daný den odesláno.

„U dodavatele“
O zboží je (datová) informace, že se nachází na sklade dodavatele nebo distribucního centra sloužícího více obchodníkum. Prezentovaná informace o stavu skladu nesmí být starší 1 hodiny. Pakliže je starší, musí být viditelne a zretelne uvedeno, jak je informace stará.

„Na dotaz“
Informace je poskytnuta po dotazu zákazníka. Je možné doplnit približný termín dodání (expedice) s poznámkou (viditelnou a zrejmou), že je opravdu pouze informativní. Nutné je doplnit vysvetlení, jakým zpusobem se zákazník dozví presný termín dodání / odeslání.

„K dispozici (datum)“
Nabízí spotrebiteli informaci o zboží, které není ješte v prodeji nebo momentálne není, ale již je známá informace, kdy bude. Datum, které je uvedeno musí být datem, kdy bude zboží již pripraveno k vyzvednutí nebo odeslání (viz ihned k odberu, ihned k odeslání).

 

Použití rozširujících slov:

+ skladem
Doplnení informací slovem skladem je možné pouze za predpokladu, že prezentovaná informace není starší 1 hodiny nebo za predpokladu, že není starší 24 hodin v prípade, že je viditelnou a zrejmou formou uvedeno, jak starý údaj je. Samotné slovo skladem je možné použít pouze za predpokladu, že je zboží ihned k odberu a zároven ihned k odeslání (viz výše). V prípade, že obchodník nemá prodejnu, vyhovuje i samotná varianta ihned k odeslání.

+ bežne / obvykle
Poskytuje spotrebiteli rozšírenou informaci zejména u zboží, kde má obchodník praktické zkušenosti a opodstatnený predpoklad o dostupnosti. Zejména v prípade, kde neprobíhá pravidelná datová komunikace se skladem a dodavateli nebo je datová informace staršího data (1 resp. 24 hodin). Podmínkou tohoto uvedení je nutnost viditelne a zretelne spotrebiteli sdelit, jakým zpusobem se dostane k presné informaci. Praktická varianty: Bežne u dodavatele, Obvykle do 3 dnu.

+ casový údaj (dodání / odeslání)
Poskytuje spotrebiteli maximální komfort pri rozhodování a je doporucován jako doplnek všech forem prezentace dostupnosti / dodání zboží. Není však možné uvádet klamavé informace typu „Dodání zítra“ v prípade prezentace v pátek, pokud skutecne není realizován sobotní závoz zboží.

zdroj: APEK